Prøveudtagere

Prøveudtager Model SS:
– Velegnet til pulver og granulater
– Prøveudtagning fra rørlinier til pneumatisk-transport, skrå-render og tragte
– Ingen produktions afbrydelser
– Simpel konstruktion

Prøveudtagning af faldende granulater og piller, fra skrånende eller lodrette transportlinier – når der ikke udtages prøver er prøveudtagningsrøret trukket ud af materiale-strømmen.
Prøveudtager Model PSS:

– Velegnet til pulver og granulater
– Prøveudtagning fra rørlinier til pneumatisk-transport.
– Ingen produktions afbrydelser
– Simpel konstruktion

Prøveudtagning af granulater og piller fra pneumatiske transportlinier, – når der ikke udtages prøver er prøveudtagningsrøret trukket ud af materiale-strømmen.
Prøveudtager Model R:

– Velegnet til pulver
– Prøveudtagning fra tragte samt rørlinier til pneumatisk- og fritfalds-transport
– Fuldt ud trykluft betjent
– Luft / støvtæt konstruktion

Denne prøveudtager er ideel hvor pladsen er begrænset, samt hvor der ønskes udtaget store mængder pulver. Enheden er forsynet med en trykluft betjent kontrolenhed, der styrer frekvens og timning af prøveudtagningerne, denne model er udstyret med en lille transportsnegl i røret, – når der ikke udtages prøver er prøveudtagningsrøret trukket ud af materiale-strømmen.
Prøveudtager Model SV:

– Velegnet til pulver og granulater
– Prøveudtagning fra rørlinier, skrårender og snegletransportører
– Ingen produkt beskadigelse
– Simpel konstruktion
– Lav pris

Prøveudtager for pulvere og piller til vandrette og skrånende transportlinier.
Prøveudtager Model D:

– Velegnet til pulver og granulater
– Prøveudtagning fra rørlinier med frit fald, siloer og tragte
– Ingen produkt beskadigelse
– Simpel luft- og støvtæt-konstruktion

Denne enhed udtager pulver og granulater, via et dobbelt tætningssystem sikres fuld isolation mellem opsamlingspunktet og opsamlingsbeholderen. Størrelsen af hver prøve er 0,2 liter

Udstyr:
Kontrol-enheder kan leveres til type SS, PSS, D og SV, disse giver fuld justeringsmulighed for timning, frekvens, prøveudtagning og ikke prøveudtagning.
© Design-Line DanmarkLicensed by Penmatek A/S  V.5.5-1-396710 
Forside Om Penmatek Produkter Bægerelevator  Gennemfaldssluser  Gennemblæsningssluser  Butterflyventiler   Bælgventiler  2-Vejsforgrenere  Skydespjæld  Auto. sækketømmer  Manuel sækketømmer  Affaldskomprimering   Big Bag tømmestation  Bivika luftkanoner  Prøveudtagere  Nyheder Brochurer  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark