Bivika luftkanon system for silotømning

 
Ved opbevaring af pulverformige produkter i siloer, beholdere eller lignende er der ofte problemer med tømning. Firmaet PENMATEK A/S markedsfører BIVIKA luftkanon system for afhjælpning af disse tømningsproblemer.

Systemet består af en eller flere trykluftbeholdere - kaldet kanoner - som monteres udvendigt på silokonus „de rigtige steder", og som ved aktivering "skyder" trykluft ind i produktet, som derved får en lokal kraftpåvirkning med efterfølgende fluidiserende effekt.

Den enkelte luftkanon består af en cylindrisk beholder, der er trykprøvet ved 12 bar, på denne er der påskruet en specialkonstrueret hurtigudlufter.

Afgangsrøret fra hurtigudlufteren kan endvidere være monteret med en kontraventil, der sikrer mod pulver i hurtigudlufteren. Kanonen kan således monteres tæt på silovæggen - uafhængig af horisontal/vertikal placering - derved opnås størst mulig effekt.
 
 
 

BIVIKA Luftkanon system er udviklet i 6 standardstørrelser:
  • Type 1,5 med 1,5 liter trykluftbeholder
  • Type 2 med 5 liter trykluftbeholder
  • Type 3 med 10 liter trykluftbeholder
  • Type 4 med 20 liter trykluftbeholder
  • Type 5 med 50 liter trykluftbeholder
  • Type 6 med 100 liter trykluftbeholder

BIVIKA Luftkanon system produceres af  LINATECH A/S under certifikeret kontrol - såvel m.h.t. materialer som til selve fremstillingen, efter anmodning kan der udstedes en attest for hver enkel luftkanon.

Antallet og størrelsen af luftkanonerne ved den enkelte installation afhænger af produktet samt af siloens form. Eksempler på placering af luftkanoner på såvel firkantet- som på rund silo er vedlagt. 
 
Ved at udfylde „Spørgeskema for specifikation af tømningsproblem" får vi et godt grundlag for, bestemmelse af luftkanonernes størrelse, antal og placering.
Samtlige typer luftkanoner arbejder med almindelig trykluft i området 7 - 10 bar. 
 
Forbruget af trykluft er afhængigt af en række faktorer:
Kanonernes antal, størrelse og udladningshyppigheden samt ved større installationer: Antallet af kanoner, som aktiveres ved den enkelte udladning.
 
Et eksempel på forbrug af trykluft:
En silo, monteret med 4 stk. 1-liters kanoner, som udlades 2 og 2 med 20 sek. mellemrum og arbejder med trykluft ved 7 bar, vil udvise følgende forbrug:
Udladninger pr. min.: 3 x 2 = 6 udladninger/min.
Luftforbrug pr. min.: 6 x 1 x 7 = 42 liter fri luft/min.
© Design-Line DanmarkLicensed by Penmatek A/S  V.5.5-2-396709 
Forside Om Penmatek Produkter Bægerelevator  Gennemfaldssluser  Gennemblæsningssluser  Butterflyventiler   Bælgventiler  2-Vejsforgrenere  Skydespjæld  Auto. sækketømmer  Manuel sækketømmer  Affaldskomprimering   Big Bag tømmestation  Bivika luftkanoner  Prøveudtagere  Nyheder Brochurer  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark